Специални оферти

Туристически агенции - училищни екскурзии - спортни отбори и други

При групови билети за повече от 20 души се предлага 15% отстъпка за еднопосочен билет, като е налична и 20% отстъпка за билет за връщане.

Безплатно пътуване за шофьора на автобусите и учителя / ръководителя на групата.

A) Цена за автобус
до 5м: 15,10 евро
до 7м: 21,10 евро
до 8,5м: 25,70 евро
до 12м: 29,00 евро

За издаването на групови билети, отговорникът на групата трябва да предостави пълен списък на пътниците.


Транспортни фирми - технически фирми - строителни материали

От 5,5 м до 10 м: 25% отстъпка

От 10,01 м до 19 м: 30% отстъпка (шофьорът пътува безплатно)

Резервации могат да се правят за всички типове превозни средства.

Нашата фирма предлага безплатен превоз за тези, които пътуват социална работна цел, като кръводаряването и други.

50% ОТСТЪПКА за деца (на възраст 5-10 години) ***

50% ОТСТЪПКА за притежателите на международна студентска карта (ISIC) ***

*** Тези оферти са валидни през цялата година